Swivelsturntables

Sittab turntables

For maximal mobility

Sittab’s turntables are 100% based on our ZSF technology. ZSF stands for Zero Start Friction and is a very important factor measuring operator satisfaction. In order for an operator to achieve maximum comfort, all features need to be available with a minimum of effort. Adding a function such as rotation increases the wear of the seat on almost all moving parts. Therefore, all parts of free play are an important object to prevent. All our turntables are designed to work twice as long as all the regular spring seats on the market. Free play is prevented throughout the lifetime through a unique combination of material selection, design form and pre-installed inventory units.

Byggo Vändskiva

Strong, with large central aperture

BYGGO vändskiva är konstruerad för att klara stora belastningar, bl.a. ett 180 mm stort kullager med fyra ställbara slitsklossar, som ger en glappfri funktion. Byggo vändskiva har ett 100 mm centrumhål bl.a. för kabelgenomföringar. Byggo vändskiva har ett stort användningsområde, men är särskilt lämplig för entreprenad och skogsmaskiner samt större truckar.

EC Vändskiva

Rotation is only one step away

SITTABs EC vändskiva drivs av en elektrisk motor och har ett stort antal funktioner. Vändskivan är robust och lämpar sig för terränggående fordon och annan tung utrustning. EC-line vändskivan är utrustad med dubbla motorer, en för rotation och en separat för låsning. Med sin steglösa låsning, en vidareutveckling av företagets vändskivekoncept, är den robust konstruerad för att klara de tyngsta laster. Vändskivan monteras enkelt med fyra skruv i topplåten och fyra skruv i bottenplåten, som garanterar glappfrihet.

EX Vändskiva

Rotation is only one step away

Vändskiva EX för applikationer med begränsat utrymme och där kontakt med pedaler är viktigt vid roterat läge. Vändskiva EX har en förskjuten rotationspunkt i både längs och sidled vilket inne­bär ett annorlunda rörelsemönster jämfört med den traditionella vändskivan (se bild). Designen är lågbyggd och mycket stabil i sin uppbyggnad för att undvika glapp. Låsskenan är laserskuren vilket möjliggör flexibi­litet i låslägen som enkelt kan anpassas till olika hytt förutsättningar. Vändskivan kan användas i alla typer av fordon men är initialt utvecklad för truckar. Infästningshålen kan anpassas till en stor mängd olika stolsmodeller och underreden.

Flexi Vändskiva

Rotation is only one step away

Vändskiva FLEXI är utformad för att möjliggöra snabb och enkel rotation mellan två lägen med en manuell manövrerad pedal. Designen är gjord så att pedalen antingen kan rotera med sätet eller alltid stanna i ett fixläge.

FLEXI-designen är styv, felsäker och robust. Lås- och stopplägen är flexibla och kan utrustas med säteslägesomkopplare. FLEXI-vändskivan kan också manövreras med en pneumatisk cylinder.

LB Vändskiva

Can be hidden in a book

Vändskiva LB har mycket lågt byggmått och är konstruerad för att tåla höga laster utan glapp. Principen bygger på en 180 mm kullagrad flänsring med laserskurna urtag för absolut glappfri låsning. Urtagens positioner kan kundanpassas. Vändskivan har ett brett användningsområde men är kanske framför allt avsedd för truckar. Anslutningshålbilden och låsmekanismen kan kundanpassas.

Simplex HD

Rotation is only one step away

Vändskiva SIMPLEX HD är en robust produkt och huvudfokus är tunga sitskonfigurationer och / eller fordon för hård terräng. Designen är baserad på ett Ø270 mm kullager som klarar stora belastningar men ändå har låg profil. Kullagrets förbelastning garanterar en slackfri produkt, och den har ett stort mitthål för kabel- / slangdragning. Standardversionen har låspositioner vid 0° och 180° och elektrisk manövrering. Denna produkt riktar sig huvudsakligen till utrustning för förberedelse av platser, lutare och bandfordon.

Simplex Vändskiva

Can be hidden in a book

Vändskiva SIMPLEX är en robust lättviktsprodukt med ett brett spektrum av användningsområden. Designen bygger på en ø 270 mm lagrad kulbana som klarar hög vikt med en extremt låg bygghöjd. Lagringen är förspänd för att garantera en glappfri produkt och har ett stort centrumhål för att möjliggöra kabel- och slangdragning. Standardvarianten har ett låsläge på 0° och en låsspak som kan monteras i antingen höger- eller vänsterutförande. Produkten kan kompletteras med låslägen, price stopp-lägen och mjuklåslägen, såväl vid leverans och montering som efter installation. SIMPLEX är förberedd för standardlås vid var 45:e grad men kan även utrustas med ett så kallat flexilås för att erhålla andra lås- och stoppositioner.

V Vändskiva

Don’t turn your body, turn your seat – stepless!

VÄNDSKIVA V-97 med steglös låsning är en fortsatt utveckling av vårt koncept för vändskivor. Den är enkelt och robust konstruerad för att klara stora belastningar. Vändskiva V-97 kan enkelt slutmonteras till en enhet med fyra bultar på över- resp. undersida, vilket ger en glappfri funktion. Vändskiva V-97 har ett stort användningsområde, men är särskilt lämpad för entreprenad och skogsmaskiner samt större truckar.

VP Vändskiva

Never dizzy with Turntable VP

Vändskiva VP är konstruerad för att snabbt och enkelt kunna rotera med en manuell upplåsning. Låsspaken är utformad så att den låser upp i önskad rotationsriktning och kan även manövreras t.ex. med foten när stolen skall roteras. Vändskiva VP har lågt byggmått och är konstruerad för att tåla höga laster utan något som helst glapp. Anslutningshålbilden och låspositionerna kan kundanpassas.