Kontor

En välmående personalstyrka ger ett bättre företagsklimat.

Våra stolslösningar skapar en komfortabel arbetsmiljö som ger förutsättningar till högre effektivitet. För dig som spenderar mycket tid på din arbetsplats, är det extra viktigt att du har en specialanpassad lösning för dina behov. I detta avseende är det sällan standard räcker, utan du behöver något som går att ställa in efter din längd eller din specifika arbetsposition.

Sittab gör mycket mer än armstöd, vi konstruerar en specialgjord miljö som rör allt kring din arbetsstol. Dessutom utrustar vi stolen med vårt multifunktionella och ergonomiska nackstöd.

Om du har ett ergonomiskt problem på din arbetsplats kan vi lösa det!
Vi tar fram skräddarsydda lösningar för våra kunder med speciella önskemål.

Mer om samtliga produkter

Rekommenderat armstöd

Armflex GF

Go your own way with ARMFLEX GF

Produktöversikt

ARMFLEX GF är ett multifunktionellt armstöd och har alla nödvändiga ergonomiska och tekniska inställningsmöjligheter. När vi konstruerade ARMFLEX GF lade vi ned stor möda på att alla funktioner skulle vara logiska och enkla. Användarvänligheten sattes i högsätet. Höjden ställer du till exempel in med ett snabbt handgrepp. Andra funktioner är friktionsleder för att ARMFLEX GF ska vara så enkel att variera så att förarna verkligen utnyttjar dessa.