Tilt

Sittab Tilt

Sittabs tiltlösningar är konstruerade så att stolen rätas upp när maskinen körs i lutande terräng. Till exempel i sluttningar, diken eller liknande.

EC Tilt

Fly on gravitation

EC tilten är designad att automatiskt räta upp stolen när maskinen är i en lutande position. Vanliga applikationer är jordbruk och mindre åkfordon. Den finns tillgänglig i både 12V och 24V.