Tilt

Sittab Tilt

Sittabs tiltlösningar är konstruerade så att stolen rätas upp när maskinen körs i lutande terräng. Till exempel i sluttningar, diken eller liknande.

EC Tilt

Fly on gravitation

En stabil tilt avsedd att monteras mellan stolsfjädring och stolsöverdel.

WIP Tilt

Fly on gravitation

WIP kan installeras i alla typer av maskiner/hytter och finns för både 12V och 24V system. Den robusta konstruktionen och den glappfria positioneringsmotorn ger stor komfort och en stabil stol vid arbete i terräng.