Varför Sittab

Tailor made ergonomic solutions

Förutom det breda sortimentet av standardprodukter konstruerar Sittab även helt kundspecifika lösningar. Från vår erfarenhet av att lösa problem i sittmiljön har det blivit en naturlig del av vår produktion att skräddarsy produkter för kunder med speciella krav. Det kan vara allt från att bygga om ett av dina vanliga armstöd till att anpassa ett nackstöd eller göra speciella baser för säten i byggfordon. Utvecklingen sker då i nära samspel med kundens konstruktionsavdelning och man får en helt fordonsoptimerad förarplats som möter alla tänkbara krav och önskemål.

With sharp minds and creativity

we create a more sustainable

seating environment

VD har ordet

Vår huvudinriktning är robust, komfortabel och ergonomisk design av produkter som ska förbättra förarplatsen i alla former av maskiner och fordon. Detta inkluderar även tåg och marina applikationer. Det som vi tillverkar ska tillföra något värdefullt för våra kunder och användare. Dagens höga krav på arbetsmiljö och komfort har satt en ny standard för hur förarplatsen ska konstrueras. Vi hjälper våra kunder att uppnå den.

Produkter

Utforska vårt sortiment av ergonomiska produkter

Läs mer

Läs mer

Varför Sittab

Vi förbättrar arbetsmiljön för professionella förare.

Läs mer

Läs mer

Nyheter

Aktuella händelser och event

Läs mer

Läs mer