Plandämpare

LP Plandämpare

Plandämpare LP (2-vägs enkel och 4-vägs dubbel) har ett kompakt lågprofilutförande och är konstruerad för att tåla höga laster utan glapp. Konstruktionen bygger på fyra långa linjära kulrader som medför en stabil och glappfri produkt. LP2 eliminerar det mesta av horisontella skakningar och vibrationer i de flesta typer av 0maskiner och LP4 eliminerar det mesta av skakningar och vibrationer i alla riktningar.

LP Plandämpare 2-vägs

Eats vibrations at breakfast

Plandämpare LP 2-vägs enkel har ett kompakt lågprofilutförande och är konstruerad för att tåla höga laster utan glapp. Konstruktionen bygger på fyra långa linjära kulrader som medför en stabil och glappfri produkt. 2-vägsdämparen eliminerar det mesta av horisontella skakningar och vibrationer i de flesta typer av maskiner. Dämpningen är justerbar i 6 nivåer och kan även blockeras helt. Dämparens slaglängd är ±40 mm. Anslutningshålbilden kan kundanpassas.

LP Plandämpare 4-vägs

Eats vibrations at breakfast

Plandämpare LP 4-vägs har ett kompakt lågprofilutförande och är konstruerad för att tåla hög belastning utan glapp. Konstruktionen bygger på fyra långa linjära kulrader som medför en stabil och glappfri produkt. 4- vägsdämparen eliminerar det mesta av skakningar och vibrationer i alla riktningar och i de flesta typer av maskiner. Dämpningen är justerbar i 6 nivåer och kan även blockeras helt. Dämparens slaglängd är ±40 mm. Anslutningshålbilden kan kundanpassas.

Plandämpare SI Typ

Eats vibrations at breakfast

Stolsintegrerad plandämpare finns i 2-vägs eller 4-vägs. Plandämparen monteras mellan stolsöverdelen och stolsfjädringen.